Друк

НАКАЗ № 0009

ректора Української Духовної академії рідновірів

від 30 листопада 2015 р.

На підставі Рішення Вченої Ради УДАР від «30» листопада 2015 р. у зв'язку з російсько-українською війною та обставинами, що змінилися, наказую:

1. Скасувати Наказ № 0007 від 30 листопада 2013 року.

2. Тимчасово призупинити стаціонарну форму роботи зі студентами УДАР.

3. Перевести навчальний процес на заочну форму навчання та посеместрове звітування студентів про виконання навчальних завдань.

4. Відкласти видачу дипломів випускникам: Ганущаку М. Г., Мічуді Д. Ю., Махтурі В. Я. до винесення Вченою Радою УДАР заключної експертної оцінки їхнього кваліфікаційного рівня.

5. Контроль за  виконанням цього наказу покладаю на себе.


Ректор УДАР                д. ф. н., проф. Лозко Г. С. / Волхвиня Зореслава