Спеціальності:

- жрець рідної віри (бакалавр, старший спеціаліст);

- обрядодій, голова громади (молодший спеціаліст)