Українська Духовна академія рідновірів (Свідоцтво про реєстрацію № 58 від 25 вересня 2002 р.) — вищий духовний навчальний заклад, заснований  Релігійним центром Об’єднання рідновірів України (Свідоцтво № 33 від 24 травня 2001 р.) Статут Української Духовної академії рідновірів зареєстровано Державним комітетом України у справах релігій Постановою № 6/4 від 25.06. 2002 р.

Згідно зі Статутом, Релігійний центр Об’єднання релігійних громад рідновірів України (ОРУ) для виконання своїх статутних завдань у порядку, визначеному чинним законодавством України, має право «для релігійної освіти дітей і дорослих створювати відповідно до своїх внутрішніх настанов навчальні заклади і групи (недільні школи), а також проводити навчання в інших формах для вивчення основ віровчення рідновірів. Центр має право утворювати з правом юридичної особи духовні навчальні заклади для підготовки священнослужителів (Волхвів, жерців) та служителів інших необхідних спеціальностей рідновірів різних рівнів кваліфікації» (пункт 6.2.).

У Статуті Української Духовної академії рідновірів зазначено, що Академія у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України про свободу світогляду та віросповідання, іншими законодавчими актами України, у тому числі і міжнародними зобов’язаннями України у питаннях свободи совісті і релігії, а також цим Статутом та Внутрішніми правилами, згідно з рідновірською етикою та мораллю, що не суперечить законодавству України.

Головною метою Академії є богословська освіта та підготовка до практичної діяльності священнослужителів Рідної віри. В Академії можуть навчатися українці та представники інших слов’янських народів, які сповідують рідну віру і є посвяченими рідновірами (умови вступу див. у розділі Абітурієнти — документи, іспити).

Факультети Академії:

- Богословський (спеціальність: богослов рідної віри);
- Жрецький (спеціальність: жрець рідної віри).

Форма навчання: стаціонарна, заочна та екстернатна (індивідуальна); лекції та сесії проводяться двічі на рік.

ОГОЛОШЕННЯ