ПРО СТУДЕНТІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ РІДНОВІРІВ

 

1. Студентами Української Духовної академії рідновірів можуть бути лише представники слов’янських етносів.

2. До УДАР приймаються особи віком від 17 до 40 років на конкурсній основі.

3. Абітурієнти повинні мати державну середню або вищу освіту.

4. Абітурієнти, які успішно склали вступні іспити на основі програми середньої школи та пройшли співбесіду, зараховуються на перший курс.

5. Абітурієнти, які успішно склали вступні іспити на основі програми вищого навчального закладу та пройшли співбесіду, зараховуються на третій курс.

6. Перелік дисциплін і кількість вступних іспитів встановлюється ректоратом УДАР.

7. УДАР має стаціонарну, заочну та екстернатну (індивідуальну) форми навчання.

8. В Академії можуть навчатися слов’яни-рідновіри з інших сусідніх держав, для яких за бажанням може бути введений інтенсивний курс вивчення української мови, необхідної для знайомства з основами українського богослов’я.

9. По закінченню УДАР випускники отримують диплом встановленого зразка і можуть бути посвячені в жерці рідної віри та отримати призначення за фахом.

10. Студенти мають право:
- користуватися фондами бібліотеки Академії (за погодженням з ректором);
- вести записи-конспекти лекцій (за винятком деяких неопублікованих авторських програм, які будуть вказані викладачами);
- брати участь у релігійних обрядах, святах та інших заходах ОРУ;
- надавати добровільну допомогу в організації навчального процесу;
- у разі потреби отримувати додаткові індивідуальні консультації викладачів та духовних осіб;
- знайомити інших студентів з власними дослідженнями і здобутками на спеціальних заняттях, семінарах чи конференціях;
- а також друкувати свої праці чи повідомлення на електронних ресурсах ОРУ, в спеціальних збірниках Академії та рідновірському часописі «Сварог».

11.Студенти зобов’язані:
- дотримуватися духовного послуху, Статуту УДАР, порядку та дисципліни під час занять та інших заходів;
- виконувати навчальне навантаження та завдання;
- у міру можливостей дбати про примноження духовної та матеріальної бази Академії;
- дбайливо ставитися до майна, навчальних посібників та бібліотечного фонду Академії;
- сплачувати поштові витрати на пересилку програм, лекцій, книг і журналів, вартість надісланої літератури, а в разі необхідності — й оренду приміщення для екзаменаційної сесії;
- створити громаду рідновірів у своєму місті чи селі.

12. Аудіо- чи відеозаписи лекцій і релігійних обрядів здійснюється тільки з дозволу ректора УДАР.

13. Студент може бути виключений з Академії:
- за порушення Статуту, дисципліни, недостойну поведінку (пияцтво, грубість, наклепництво, невиконання вимог програми та ін.), що несумісне з морально-етичними засадами Рідної віри.
- рішення про виключення студента приймає ректор за поданням викладачів чи декана і тільки після особистого з’ясування обставин.

Ректорат