УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ РІДНОВІРІВ

За станом на 1 грудня 2021 р. (7529 літа Сварожого)


1. Ректор Лозко Галина Сергіївна (Волхвиня Зореслава), доктор філософських наук, професор, член Національної спілки письменників України; викладач курсів: Порівняльне богослів’я (ведійське, слов’янське, українське), Обрядознавство, Українська аксіологія (вчення про цінності), Етика Рідної віри;

2. Проректор з наукової роботи Саєнко Тетяна Василівна (Святослава), доктор педагогічних наук, професор, лауреат літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького; викладач курсу: Науково-дослідницька діяльність, спецкурсу: Екологічна безпека особистості;

3. Проректор з навчальної роботи Шапошніков Вадим Анатолійович (жрець Вогнедар), член Національної спілки журналістів України; викладач курсів: Українське богослів’я, Слов’янське обрядознавство, Народно-обрядовий вокал;

4. Професор Сіренко Геннадій Олександрович (Ярослав)академік Академії Технологічних наук України; доктор технічних наук; викладач Природознавства;

5. Доцент Андрощук Ганна Вікторіна (Ладомира) доцент, викладач Іноземної мови (англійська);

6. Професор Сєверов Мирослав Леонідовичскульптор; викладач Основ сакрального мистецтва;

7. Завідувач-методист навчальної частини — Фефілова Наталія Вадимівна (Млада).

 

 

Кафедри УДАР:

Кафедра Богослов’я — завідувач д. ф. н., проф. Лозко Г. С.

Кафедра Історії Рідної віри — завідувач

Кафедра Обрядознавства — завідувач Шапошніков В. А. (жрець Вогнедар)

Кафедра Мистецтва і дизайну — завідувач